DE IMPACT BOX IS EEN SOCIAL ENTERPRISE!

Maatschappelijke vraagstukken die roepen om vernieuwende oplossingen zijn er genoeg. Hoe creëren we bijvoorbeeld geschikt werk voor de 1,3 miljoen potentiële werknemers die nu een uitkering hebben? Hoe creëren we in ontwikkelingslanden banen waarmee mensen zichzelf uit hun armoede kunnen halen? Hoe verminderen we voedselverspilling in de keten? Of hoe ontwikkelen we circulaire businessmodellen, zodat we onze schaarse grondstoffen behouden voor volgende generaties? Het is maar een greep van de thema’s waar sociale ondernemingen zich op werpen.

Wat houdt dat eigenlijk in?

Impact box is een Social EnterpriseDe definitie omschreven door Social Enterprise NL is als volgt:

Social Enterprise NL gaat uit van een internationaal geaccepteerde definitie van ‘sociale onderneming’. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) heeft deze geadopteerd. Daarnaast staat Social Enterprise NL aan de wieg van de Code Sociale Ondernemingen, die de definitie ‘vertaalt’ naar handvatten voor beleid en bedrijfsvoering. De grondslag (‘impact first’) en principes van de Code vormen een kader waarbinnen sociale ondernemingen zich kunnen ontwikkelen.