Let' Pollinate the Planet - The Pollinators |

Bestuivers hebben het moeilijk. The Pollinators zaaien biologische bloemen om ze bij te voeren. Daar werkt de Impact box graag aan mee. 

Wat is er aan de hand

thePollinators Impact Box KerstpakketSinds decennia gaan de populaties van bestuivende insecten hard achteruit en dat is geen goed nieuws. Zonder onze kleine vrienden drinken wij geen appelsap en eten we geen tomaten. Een groot deel van ons voedsel is afhankelijk van bestuiving door insecten. Ecosystemen kunnen niet zonder insecten en afnemende populaties hebben direct negatieve invloed, zoals het verlies van biodiversiteit.

De oorzaken

De achteruitgang van het welzijn van bestuivers heeft verschillende oorzaken. Zo speelt onder meer het gebruik van bepaald (landbouw)gif en het verbouwen van één soort gewas op grote schaal (monocultuur) een belangrijke rol. Maar ook toenemende verstedelijking en ‘verstening’ van tuinen zorgt voor een afname van voedsel, schuil- en nestelplekken. Daarnaast heeft klimaatverandering ook effect op de weerbaarheid van insecten.

In Nederland kennen we zo’n 360 bijensoorten. De meesten leven solitair, zijn kieskeurig in voedsel en nestelen onder de grond. Dat maakt ze kwetsbaar voor landschapsveranderingen. Datzelfde geldt voor vlinders en andere bestuivers.

Samen Impact maken

Bestuivers zijn gevoelig voor vervuiling, gif en hebben door het jaar heen een gevarieerd aanbod van voedsel nodig. Sommige bijen vliegen op één soort bloem en tot een paar honderd meter van hun nest. Soortenrijkdom in elk gebied(je) is daarom letterlijk van levensbelang. 

Onze speerpunten zijn landschapsherstel en de bescherming van bestuivende insecten. Dat begint met bewustwording. In het voorjaar organiseren we jaarlijks de Voer de Bij Bij campagne en zaait heel Nederland bloemen. Een klein gebaar met grote gevolgen. In de herfst is het Treevember en zetten we voedselbossen in het zonnetje. Want voedselbossen zijn de ultieme plek om in te vertoeven als bestuiver. En natuurlijk ook als mens. Natuur, biodiversiteit en voedselproductie gaan hand in hand. Daarnaast zijn we nog met van alles en nog wat bezig. Net als bezige bijtjes!

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.